Stig Kjerulf


ALLE MENNESKER VIL GERNE UDVIKLES
– MEN INGEN VIL FORANDRES

 Hvornår er forandring krævet?

Når omkostningen er ved at blive status qvo – er større –
end prisen for at indføre forandringen.

 

STIG KJERULF
Cand.psych.aut., psykoanalytiker, konsulent, coach,
forfatter og foredragsholder

Modstand mod forandringer, ligger implicit i de fleste mennesker. Det er en naturlig reaktion at forsøge at undvige eller direkte modarbejde forandringen.

Opgaven består dels i at se mulighederne og nødvendigheden i det nye.

Man skal så også være klar over, at forandringsprocesser taget tid, inden de er fuldt ud accepterede og indarbejdede. Det gælder uanset om forandringen består i nye opgaver, nye arbejdsmetoder, nye samarbejdsrelationer, fusioner af virksomheder og lignende.

Hør om de psykologiske årsager til modstanden mod forandringer – og hør om de vigtigste barrierer, der skal overvindes for at processen skal lykkes.

Og få så opskriften – De 8 trin – der viser vejen til målet = en stadig forandringsparathed og beslutsomhed om at vinde

Foredraget kan målrettes, så det henvender sig til ledergrupper eller til alle i organisationen. Det kan afholdes enten som et kick-off, en workshop eller et seminar over flere dage.

Læs også om Stig Kjerulfs foredrag: “Handlekraft


STIG KJERULF – INFO-BOX:

Stig Kjerulf har været pioner inden for erhvervspsykologien i Danmark. Under mottoet “Mennesker i vækst – skaber virksomheder i vækst” har han gennem årene arbejdet for at gøre HR til et centralt punkt på virksomhedernes dagsorden.

Stig Kjerulf har været koncerndirektør i Brdr. Hartmann A/S samt grundlægger af konsulenthusene Kjaer og Kjerulf og senest Kjerulf og Partnere.

Stig arbejder som coach for en række topledere og ledergrupper.

Stigs ambition er at anvise nye veje til udvikling af ledere og deres personlighed – gennem engagement, involvering og humor.

Kontakt os meget gerne for yderligere oplysninger og eventuel booking af hans foredrag.

elmerdahl.dk / 10. november 2009 / Foredrag