Lola Jensen – Foredrag

 FORVENTNINGER TIL HINANDEN

ARBEJDSKLIMA OG ARBEJDSMILJØ

Tænk hvis man kunne gå på arbejde hver dag og være sig selv.

Tænk hvis man slap for at påtage sig bestemte roller.

Tænk hvis de andre bare gjorde, som det forventedes af dem, og tænk hvis forventninger til egen person var kendte.

Hør om systemer og deres magt, om roller og rollefordeling. Den enkeltes dagligdag udføres gennem personligheden, kan man tale om en samarbejdsnem personlighed ?

Lola Jensen har den evne at kunne  tale om alvorlige emner på en uhyre humoristisk måde.

Teknik: En stor tavle eller en white-board

Varighed: Aftales nærmere      

LOLA JENSEN – Foredrag

Socialpædagog, familievejleder, kursusleder og foredragsholder

INFO-BOX

Lola Jensen er 48 år – mor til en datter på 26 år, en søn på 22 år og en søn på 17 år, og hun er gift med deres far.

I 1980 blev hun uddannet som socialpædagog. Efter endt uddannelse arbejdede hun et par år i en børnehave og siden to år på et behandlings-hjem for adfærdsvanskelige børn.

De sidste 20 år har Lola Jensen arbejdet som familievejleder i børnefamilier.

Ud over foredragsvirksomhed holder hun også en række kurser for erhvervslivet .

Lola Jensen – Foredrag

Kontakt os meget gerne for yderligere oplysninger og eventuel booking af hendes foredrag.

elmerdahl.dk / 1. februar 2005 / Foredrag