Leif Mikkelsen

 

LEIF CHR. MIKKELSEN

 

Direktør i Team Copenhagen, tidligere træner af herrernes håndboldlandshold og foredragsholder.

 

 

 

 

HVILKE KRAV STILLES TIL DEN FREMTIDIGE LEDER ?

 

Leif Chr. Mikkelsen, der har været coach, uddanner, træner og leder i en årrække, kender alle de strømninger, der har været toneangivende indenfor management.

 

Han er derfor også yderst velkvalificeret

til at give et bud på, hvilke egenskaber fremtidens leder skal besidde.

 

Én af de udfordringer, lederne kommer til

at stå over for i fremtiden, er ledelse af individualister i teams !

 

Lederen skal endvidere være i stand til at  tackle den forsvarsposition, mange men-nesker går i, når der skal ske forandringer.   

 

Og så må visioner og værdier ikke kun

være ord i en fin manual – de skal ud-mønte sig i handlinger.

 

Et andet væsentligt område er kommunika-tionen. Er der generelt en høj forståelse – vil man også få langt de bedste resultater.

 

Og endelig skal lederen være dygtig til at følge op og motivere – og ikke kun kon-trollere.

 

Varighed: 1 – 1½ time    

 

Kontakt os meget gerne for yderligere oplysninger og eventuel booking af hans foredrag.

 

elmerdahl.dk / 17. november 2004 / Foredrag