Annabeth Aagaard – Appreciative inquiry

 

APPRECIATIVE INQUIRY

 

ANNABETH AAGAARD

Direktør, cand.merc., forfatter, debattør og foredragsholder

 

Appreciative Inquiry (AI)

(= værdsættende undersøgelse) er en metode, der handler om at værdsætte det, der virker, det vi gør godt i dag, det der giver os energi i hverdagen. Herudfra skal vi skabe drømmen om fremtiden, som et positivt kompas, der kan give vores handlinger retning.

 

Metoden kan bruges i forhold til mange forskellige emner, f.eks. til at forbedre service, til at arbejde med den enkeltes professionelle udvikling, til at skabe bedre relationer og samarbejde i en afdeling mv.

Den generelle metode består i følgende trin:

 

1. Udforskning af de bedste oplevelser

     /erfaringer i organisationen

2. Drøm – at opstille visioner for frem-

    tiden på baggrund af succes’erne

3. Design – at klargøre visionen, at under-

    søge vejen, der har ført dertil

4. Udførelse – at få tingene til at ske.

 

Inspirationsforedrag om AI fokuserer på:

 

* Hvorfor er AI en god metode for vores

   enhed/organisation?  – og hvori består de

   konkrete fordele for os?

* Hvordan indfører vi AI i vores enhed

   /organisation fra A-Å

* Hvilke værktøjer og modeller kan vi

   anvende?

* Hvordan skaber vi positive resultater med

   AI?

* Hvordan måler vi effekten heraf?

* Hvilke erfaringer har andre organisationer

  gjort sig med AI?

 

Foredraget giver deltagerne inspiration, viden og konkrete værktøjer til at kunne arbejde målrettet og effektivt med AI i dagligdagen.

Desuden målrettes foredraget til deltagerne og det stadie af AI som de og organisationen befinder sig på.

 

 

ANNABETH AAGAARD – INFO-BOX:

 

Annabeth Aagaard (f. 1972) er cand. merc. og PhD. indenfor innovationsledelse og idéudvikling fra AUC og H. Lundbeck A/S.Hun har arbejdet som leder, projektleder og rådgiver i 15 år indenfor kommunikation, strategi, ledelse, organisations- og medarbejderudvikling.

Annabeth ejer konsulenthuset, Den Vidende Virksomhed, som yder rådgivning til nogle af Danmarks største virksomheder indenfor ledelse og udvikling, forandringer, innovation & idéer, samarbejde & teams, personlig ledelse, stress- & konflikthåndtering, videndeling, læring & netværk samt HR, branding & salg.

Annabeth Aagaard gar udgivet bøgerne “Skab resultater gennem læring, viden og kompetencer”, “Viden i bevægelse – på vej mod Den Vidende Virksomhed” og “Idéudvikling”. I 2010 udkommer “Idea & Innovation Management and Leadership”. Desuden er hun medforfatter på fem af Børsens ledelseshåndbøger.

Herudover afholder Annabeth Aagaard adskillige kurser og foredrag, er gæsteforelæser på ASB og AUC, bestyrelsesmedlem og skriver artikler og klummer i diverse aviser og fagblade.

Kontakt os meget gerne for yderligere oplysninger og eventuel booking af hendes foredrag.

elmerdahl.dk / 10. marts 2009 / Foredrag